Anna Malmborg

Anna Malmborg

Anna Malmborg, Fil.kand. i historia och arkeologi, är en dräkthistorisk entusiast sedan många år. Historiskt återskapande är en intensiv ”kärleksaffär” som inleddes med ett första besök på Medeltidsveckan på Gotland 1991.

Verksam i flera historiska föreningar har Anna genom studier av konst, skriftliga källor, arkeologiskt material och bevarade plagg byggt upp ett både brett och djupt kunnande i dräktkonstruktion, handsömnad, broderi och historisk dräkt, med ett starkt fokus på det sena fjortonhundratalet. Bredden i Annas studieperspektiv kombinerat med studiebesök på olika museer i såväl Skandinavien som kontinentala Europa ger henne en bättre helhetsbild av modets utveckling, influenser och förutsättningar genom historien

Anna gör efterforskningar och har sytt upp historiska dräkter till både privatpersoner, muséer och stiftelser. Hon föreläser och håller kurser för olika uppdragsgivare, så som Studieförbundet Sensus, Kapitelhusgården och Medeltidsveckan på Gotland. Anna driver också bloggen www.renikasanachronisticadventures@blogspot.com där källstudier, klädsömnad och dräkttolkningar presenteras för en stor och världsomspännande läsekrets.

Links

[column]

Books

Historisk dräkt – inifrån och ut