Willhelm Schütz

Willhelm Schütz har alltid varit intresserad av historia och sedan ca 15 år tillbaka har han varit mycket aktiv inom det historiska återskapandet av perioden sent 1400-tal.
Willhelm är i grunden utbildad smed och hans fokus ligger på att återskapa historiska blankvapen, knivar och bruksföremål. Genom detta har han gått vidare i studier av konst och litteratur rörande tiden och ett succesivt sökande efter helhetsbilden, i form av den korrekt återskapade dräkten, från kläder och huvudbonader till skor och knivar. Willhelms kunskaper av den historiska dräkten stöds i stor mån av praktiska erfarenheter där nya upptäckter görs utöver den akademiska forskningen.
Willhelm kombinerar sin känsla för historiskt formspråk och stil med gedigen forskning av källmaterial och är en förebild för andra återskapare. Han samarbetar med museer och föreningar för att skapa, inte bara fantastiska vapen, kläder och bruksföremål, utan även evenemang av högsta klass. Willhelm spenderar stora delar av året med att återskapa sent 1400-tal med flera olika grupper både i Sverige och Europa. Främst så driver han det årliga evenemanget Glimmingehus 1470–99, på museiborgen Glimmingehus i Skåne, Sverige.

[column]

Books

Historisk dräkt – inifrån och ut